Visa

Hướng dẫn người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Hướng dẫn người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Hành khách nước ngoài đến Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh cần thực hiện nhiều thủ tục nhập cảnh phức tạp hơn so với thời điểm trước đây. Hiểu ...
Công văn nhập cảnh là gì?

Công văn nhập cảnh là gì?

Công văn nhập cảnh là gì? Thủ tục xin công văn nhập cảnh gồm những gì? Làm thế nào để xin được công văn nhập cảnh vào Việt Nam nhanh nhất? Tất cả những câu hỏi này sẽ được giải ...